HoupTaid Nitra

Kvalitné plastové, drevenné a hlinikové okná a dvere v Nitre

Cenová ponuka

Vyžiadajte si vlastnú nezáväznú kalkulaciu. Vyplňte všetky potrebné údaje v sekcii kontakt a my vám spätne pošleme vypracovanú cenovú kalkuláciu.

chcem cenovú ponuku

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny cez týždeň sú stanovené. Počas víkendov a sviatkov podľa telefonickej dohody.

 • Pondelok - Piatok
  8.00 - 17.00
 • Sobota
  Podľa telefonickej dohody
 • Nedeľa
  Zatvorené

Služby

Spokojnosť zákaznika je u nás na prvom mieste! Pozrite si rad služieb ktoré poskytujeme pre našich klientov..

pozrieť služby

WETISOL - Hydroizolačná pružná stierka na báze cementového pojiva

Zloženie

Wetisol je dvojzložková maltová zmes zložená z cementového pojiva, kremenného plniva, modifikujúcich prísad a syntetickej polymérnej vodnej disperzie. Zamiešaním kvapalnej a suchej sypkej zložky vznikne klasická, dobre spracovateľná zmes.

Použitie

Stierková malta Wetisol je určená:

 • Pre vnútorné a vonkajšie použitie na steny a podlahy.
 • Pre hydroizolačné vrstvy na pozemných a podzemných stavbách, na novostavbách i na starších objektoch.
 • K vytvorení cementom pojených, pružných vrstiev ako ochranu proti zemnej vlhkosti a beztlakovej stekajúcej vode.
 • K izoláciám vonkajších povrchov pivničných stien, vlhkých priestorov a oporných stien.
 • K pružnému izolovaniu pod keramických obkladov v interiéroch i exteriérov (sprchy, terasy, balkóny, podlahové vpuste).
 • Pre izolácie premosťujúce trhlinky.
 • K vnútornej izolácii bazénov a nádrží na úžitkovú vodu do hĺbky 5 m proti pozitívnemu tlaku vody.

Aplikácia

Pred samotnou aplikáciou stierky je dôležitá príprava podkladu Stierka Wetisol je určená pre úpravu povrchov tvorených z betónu triedy min. B 20, z cementovej omietky min., MC 15, z tehlového alebo kamenného muriva dokonale vyspárovaného cementovou maltou min., MC 15. Murivo z tvárnic je nutné omietnuť omietkou triedy min. MC 15. V prípade potreby je nutné podklad zarovnať a vyspraviť s reprofilačnou maltou (SAN B R2). Rohy musia byť zaoblené do fabiónoch o polomeru min. 4 cm vytvorených z reprofilačnej malty SAN B R2. Ďalej je nutné podklad očistiť od prachu a nečistôt ako napr. oleje, nátery a ďalšie Iátky znižujúce prídržnosť. Podklad pred nanášaním stierky je treba ľahko navlhčiť. U savých podkladov (vyspárované tehly , sadrové vrstvy) je vhodné previesť penetráciu s náterom PENECO .Penetráciu nechajte zaschnúť.

Príprava stierky pre nanášanie sa prevedie tak, že 25 kg prášku (zložka A) za stáleho miešania sa vsýpa do 8 kg kvapalnej zložky B v čistej nádobe a rozmieša sa do jednorodovej hladkej zmesí. Hmotu dôkladne premiešajte (min. 2 minúty) a nechajte ju 2 minúty zrieť za občasného mierneho premiešanie. Pri miešaní menšieho množstva je treba zachovať pomer zložiek tj. 1 kg kvapalnej zložky a 3,1 kg práškovej, resp. 4 kg kvapalnej zložky a 12,5 kg práškovej.

Stierka sa nanáša na podklad min. vo dvoch vrstvách. Prvá vrstva sa nanáša s kefkou alebo s štetcom tvrdými chlpmi, aby bolo zaistené účinné zapracovanie stierky do podkladu. Rohy na styku podlaha -stena, keď nie sú vytvorené fabióny , sa vystužia sieťkou zo sklenených vlákien, ktorá sa vloží do prvej vrstvy. Druhá, pripadne ďalšie vrstvy sa nanášajú stierkou alebo oceľovým hladítkom v dobe, keď predchádzajúca vrstva nie je zaschnutá, ale ešte jemne vlhká. Pre nanášanie striekaním sa stierka riadi pitnou vodou podľa potrebnej konzistencie. Maximálna hrúbka vrstvy v jednom pracovnom zábere je 2 mm.

Keramické obklady je možné pokladať na dostatočne vyzretú vrstvu stierky (približne 2-3 dni pri teplote +20°C) s použitím Iepidlá KERAMOFIX Super alebo KERAMOFIX Flex.

U stierky použitej pre izoláciu spodnej stavby je stavebný výkop možné zasypať až po dokonalom vytvrdení (min. 7 dní ), pričom je nutné chrániť vrstvu proti poškodení napr. cementovou omietkou, ochranným poterom, tepelno-izolačnými doskami, fóliami alebo inými mechanicky odolnými vrstvami. Vrstva musí mať v každom mieste požadovanú hrúbku vrstvy, doporučenú pre očakávané namáhanie vodou (viď tabuľku hore). Teplota ovzdušia a podkladu pri aplikácii stierky nesmie byť pod +5° C a nad +30° C. Nepreviesť práce na priamo oslnených plochách a v silnom daždi.

Ostatné doporučenia

Dodatočné pridávanie pojiva, piesku a prísad alebo prosievanie zmesi sa nedovoľuje.

Ochrana zdravia

Práškový komponent výrobku obsahuje cement a ďalšie netoxické chemické prísady. Zmes môže podráždiť pokožku a sliznice, preto pri práci chráňte pokožku a sliznice pred priamym kontaktom. Aj kvapalná zložka môže spôsobiť pri trvalom kontakte podráždenie pokožky a slizníc. Používajte bežné ochranné pomôcky ako rukavice okuliare, respirátory. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite! Podrobné informácie viď. Bezpečnostný list výrobku.

Späť - SPÔSOBY IZOLÁCIE