HoupTaid Nitra

Kvalitné plastové, drevenné a hlinikové okná a dvere v Nitre

Cenová ponuka

Vyžiadajte si vlastnú nezáväznú kalkulaciu. Vyplňte všetky potrebné údaje v sekcii kontakt a my vám spätne pošleme vypracovanú cenovú kalkuláciu.

chcem cenovú ponuku

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny cez týždeň sú stanovené. Počas víkendov a sviatkov podľa telefonickej dohody.

 • Pondelok - Piatok
  8.00 - 17.00
 • Sobota
  Podľa telefonickej dohody
 • Nedeľa
  Zatvorené

Služby

Spokojnosť zákaznika je u nás na prvom mieste! Pozrite si rad služieb ktoré poskytujeme pre našich klientov..

pozrieť služby

Krištalická izolácia betónu

izolácia proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, ropným produktom, poľnohospodárskym produktom, silážnym šťavám, chemikáliám

Popri štandardných izolačných technológiách sa používajú tiež kryštalické hmoty. Izolačné vlastnosti týchto materiálov sú výsledkom chemickej reakcie vnútri stavebnej konštrukcie, pri ktorých vznikajú jemné kryštalické vlákna. Tie sa stávajú nedeliteľnou súčasťou konštrukcie a zúžia póry v stavebných materiáloch tak, že neprepustia vlhkosť a iné kvapaliny.

Betón je pórovitý materiál. Všetky korózne procesy sú vyvolané agresívnymi látkami v plynnej a tekutej forme, ktoré prenikajú cez kapilárny pórový systém.

Povrchová ochrana má za úlohu zabrániť prenikaniu vody a spomaliť postup negatívne pôsobiacich plynov a zároveň umožniť vysýchanie betónu.

Jednou z metód povrchovej úpravy betónu je impregnácia, pri ktorej impregnačná hmota prenikne do povrchových vrstiev a nevytvára merateľnú vrstvu na jeho povrchu.

Kryštalická izolácia je vlastne impregnácia betónu, kde impregnačnou hmotou je zoskupenie nerozpustných kryštálov tvorené na základe chemických reakcií. Toto kryštalické zoskupenie sa stane neoddeliteľnou súčasťou betónu, trvalo ho zacelí a ochráni tak proti priesakom vody a iných kvapalín. Rýchlosť a hĺbka prerastania betónu týmito kryštálmi od prítomnosti vody a teploty. Úspešnosť ošetrenia nezávisí od priľnavosti k betónovému povrchu.

Aby sa vyvolal kryštalický impregnačný efekt, izolačný náter sa musí stať integrálnou súčasťou cementového kameňa. Efekt je založený na dvoch jednoduchých reakciách – jednej chemickej a druhej fyzikálnej. Prísady izolačného náteru využívajú vodu ako prenosové médium a difúziou vstupujú do kapilárneho traktu betónu.

Výsledkom je kryštalizácia a nakoniec nerozpustná kryštalická štruktúra, ktorá uzatvorí póry a kapilárny trakt betónu. Proces pokračuje migráciou v betóne a rast kryštálov prebieha postupne v celom priereze a hĺbke betónu.

Kryštalická štruktúra sa môže reaktivovať po mnohých rokoch, ktoré uplynuli od pôvodnej aplikácie, a upchať alebo utesniť mnohé defekty, ktoré mohli vzniknúť v betóne neskôr.

Charakteristika

Sikkaton® ISOL je suchá maltová zmes šedej farby určená na ochranu betónu aj proti poľnohospodárskym produktom, silážnym šťavám a chemikáliám. Obsahuje účinné zložky na zlepšenie izolačných schopností betónu, a nosné zložky, ktoré sú portlandský cement a upravený kremičitý piesok po aplikácií izolačnej hmoty podľa technologického postupu sa ošetrená betónová konštrukcia sa stáva nepriepustnou voči tlakovej vode, ropným a poľnohospodárskym produktom, silážnym šťavám a chemikáliám. Princípom mechanizmu účinkovania je vznik nepriepustných kryštálikov v dôsledku reakcie účinnej zložky hmoty s vodou, a ich rast do prierezu betónu. Hĺbka prerastu kryštálikov je po 14 dňoch minimálne 100–120 mm. Kryštáliky Sikkaton® ISOL sú schopné preklenúť aj jemné vlasové trhliny a chyby v betóne. Nosné zložky izolačnej hmoty vytvoria na aplikovanom povrchu náterový film podobný cementovému mlieku, ktorá je odstrániteľná bez toho, aby účinnosť hmoty bola obmedzená. Mechanické a statické vlastnosti sa v dôsledku aplikácie impregnujúcej hmoty nemenia a účinné zložky neznižujú ani protikorózne vlastnosti betonárskej ocele.

Aplikácia

Po namiešaní s vodou vo vhodnom pomere sa Sikkaton® ISOL nanáša na pripravený povrch murárskou štetkou, pri veľkoplošných horizontálnych plochách s metlou.

Po aplikácii si ošetrený povrch vyžaduje vlhčenie 2–3 dní. V uzavretých priestoroch a v hlbokých šachtách treba zaistiť dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Izolácia dosiahne predpísané parametre po uplynutí technologickej prestávky(14–21 dní)

V prípade betónových podláh sa po aplikácii náteru Sikkaton® ISOL, po vytvrdnutí nanesenej vrstvy môže dojsť k drobeniu a opadávaniu neviazaných zbytkov, čo však nie je na závadu a nijako neovplyvňuje funkčnosť a kvalitu izolácie.

Riešenie podkladu, stykov a škár

Pred aplikáciou kryštalického náteru Sikkaton® ISOL je potrebné riešiť pracovné škáry a stykov horizontálnych a vertikálnych konštrukcií. Ak na povrchu sú väčšie trhliny tak je potrebné vykonať podklad pod izolačný náter Sikkaton® ISOL.

Doplnkové hmoty izolačného systému Sikkaton

 • Sikkaton® Betonplast (Oprava statických trhlín betónu, vytvorenie spojovacieho mostíka)
 • SAN B R2® (Sanačná malta pre obnovu betónových a železobetónových konštrukcií)
 • Wetisol® (Hydroizolačná pružná stierka na báze cementového pojiva)

Úžitok

- dokonale izoluje staré i nové betónové konštrukcie proti poľnohospodárskym produktom, silážnym šťavám a chemikáliám.

- predlžuje životnosť a odolnosť betónovej konštrukcie a oceľovej výstuže

- s použitím prídavných hmôt umožňuje stabilizáciu a utesnenie statických i dinamických trhlín, konštrukčných a dilatačných škár

- umožňuje izoláciu betónových konštrukcií netradičných tvarov, atďobrázok
Späť - SPÔSOBY IZOLÁCIE