HoupTaid Nitra

Kvalitné plastové, drevenné a hlinikové okná a dvere v Nitre

Cenová ponuka

Vyžiadajte si vlastnú nezáväznú kalkulaciu. Vyplňte všetky potrebné údaje v sekcii kontakt a my vám spätne pošleme vypracovanú cenovú kalkuláciu.

chcem cenovú ponuku

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny cez týždeň sú stanovené. Počas víkendov a sviatkov podľa telefonickej dohody.

 • Pondelok - Piatok
  8.00 - 17.00
 • Sobota
  Podľa telefonickej dohody
 • Nedeľa
  Zatvorené

Služby

Spokojnosť zákaznika je u nás na prvom mieste! Pozrite si rad služieb ktoré poskytujeme pre našich klientov..

pozrieť služby

I. Kryštalická ochrana betónu

Betón je pórovitý materiál. Všetky korózne procesy sú vyvolané agresívnymi látkami v plynnej a tekutej forme, ktoré prenikajú cez kapilárny pórový systém. Schopnosť betónu odolávať účinkom obklopujúceho prostredia závisí v rozhodujúcej miere od nepriepustnosti povrchových vrstiev. To sa dá dosiahnuť prostriedkami primárnej ochrany ( nízky vodný súčiniteľ, dôkladné zhutnenie, predĺženie ošetrovania betónu a pod. ). V prípade, že sa tak nestalo, alebo táto ochrana je vzhľadom na agresivitu prostredia nepostačujúca, betón vyžaduje sekundárnu ochranu povrchovou úpravou.

Táto ochrana má tieto úlohy :

 • zabrániť prenikaniu vody,
 • spomaliť postup negatívne spôsobiacich plynov a zároveň umožniť vysýchanie betónu.

Impregnácia betónu

Impregnácia je jedna z metód povrchovej úpravy betónu, pri ktorej impregnačná hmota prenikne do povrchových vrstiev a nevytvára merateľnú vrstvu na jeho povrchu. Impregnačná hmota, na rozdiel od náterov je vo vnútri betónu chránená pred priamymi účinkami ovzdušia. Vzhľadom na to je životnosť impregnácie oveľa väčšia ako životnosť náterov. Impregnáciou sa vytvára vodu odpudzujúci, hydrofóbny povrch. Vzniknutá hydrofóbna vrstva je priepustná pre vzduch, vodnú paru a oxid uhličitý ( CO2 ), ale nepriepustná pre vodu v kvapalnom stave. Znížený obsah vody v pórovom systéme vedie k uľahčeniu difúzie CO2 a teda k urýchleniu karbonizácii betónu.

Kryštalická izolácia

Kryštalická izolácia je vlastne impregnácia betónu, kde impregnačnou hmotou je na základe chemických reakcií tvorené zoskupenie nerozpustných kryštálov. Toto kryštalické zoskupenie sa stane neoddeliteľnou súčasťou betónu a trvalo ho zacelí a ochráni proti priesakom vody a iných kvapalín. Rýchlosť a hĺbka prerastania betónu týmito kryštálmi závisí od prítomnosti vody a teploty. Úspešnosť ošetrenia nezávisí na priľnavosti k betónovému povrchu.

Výhody kryštalickej izolácie

 • stáva sa neoddeliteľnou súčasťou betónu, a tým jej životnosť odpovedá životnosti betónu,
 • oproti fóliám je neporušiteľná,
 • nepotrebuje vyrovnávanie povrchu pred aplikáciou,
 • dovolí betónu dýchať,
 • zacelí vlasové trhliny,
 • jednoducho sa vyhotovuje aj pri netradičných tvarov konštrukcií,
 • minimalizuje ľudského faktora ovplyvňujúceho kvalitu.

II. Charakteristika izolačnej hmoty Sikkaton Isol

Suchá maltová zmes šedej farby, určená na sekundárnu ochranu betónu. Obsahuje účinné zložky na zlepšenie izolačných schopností betónu, a nosné zložky, ktoré sú portlandský cement a upravený kremičitý piesok. Po aplikácií izolačnej hmoty podľa technologického postupu sa ošetrená betónová konštrukcia sa stáva nepriepustnou voči tlakovej vode, ropným produktom, poľnohospodárskym produktom a chemikáliám s pH > 5,0.

Princípom mechanizmu účinkovania je vznik vodu nepriepustných kryštálikov v dôsledku reakcie účinnej zložky hmoty s vodou, a ich rast do prierezu betónu. Hĺbka prerastú kryštálikov je po 14 dňoch minimálne 60 – 70 mm. Kryštáliky sú schopné preklenúť aj jemné vlasové trhliny a chyby v betóne do hrúbky 0,4 mm. Prenikanie vody v kvapalnom skupenstve už ďalej nie je možné, avšak vodná para môže cez stavebnú konštrukciu i naďalej prechádzať.

Nosné zložky izolačnej hmoty vytvoria na aplikovanom povrchu tzv. náterový film podobný cementovému mlieku, ktorá je odstrániteľná bez toho, aby účinnosť hmoty bola obmedzená.

Mechanické a statické vlastnosti sa v dôsledku aplikácie impregnujúcej hmoty nemenia a účinné zložky neznižujú ani protikorózne vlastnosti betonárskej ocele.

Použitie

 • Hydroizolácia nových betónových konštrukcii
 • Dodatočná izolácia starého betónu
 • Izolácia proti zemnej vlhkosti, prieniku spodnej vody a proti tlakovej vode
 • Izolácia čerpacích staníc, parkovísk a podzemných garáži proti ropným produktom
 • Izolácia bazénov, vodojemov, čističiek odpadových vôd, sedimentačných nádrží, žúmp
 • Izolácia maštali skladov umelých hnojív, hnojísk, silážoe

Úžitok

 • Dokonale izoluje staré i nové betónové konštrukcie proti tlakovej vode
 • Predlžuje životnosť a odolnosť betónovej konštrukcie a oceľovej výstuže
 • Zaistí odolnosť betónovej konštrukcie proti ropným produktom , proti poľnohospodárskym produktom a chemikáliami pH hodnotou >5,0
 • Výrazne skracuje mokré procesy, pretože betón nemusí vyzrieť

Výhody

 • Jednoduchá montáž
 • Izolácia netradičných tvarov
 • Spoľahlivosť
 • Minimalizovanie ľudského faktora ovplyvňujúceho kvalitu
 • Nevyžaduje sa dodatočná ochrana izolácie
 • Izolácia voči extrémnym tlakom
 • Životnosť
 • Nevyžaduje sa vysušený podklad
 • Aplikácia aj z pozitívnej a negatívnej strany tlaku vody
Späť - SPÔSOBY IZOLÁCIE