HoupTaid Nitra

Kvalitné plastové, drevenné a hlinikové okná a dvere v Nitre

Cenová ponuka

Vyžiadajte si vlastnú nezáväznú kalkulaciu. Vyplňte všetky potrebné údaje v sekcii kontakt a my vám spätne pošleme vypracovanú cenovú kalkuláciu.

chcem cenovú ponuku

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny cez týždeň sú stanovené. Počas víkendov a sviatkov podľa telefonickej dohody.

 • Pondelok - Piatok
  8.00 - 17.00
 • Sobota
  Podľa telefonickej dohody
 • Nedeľa
  Zatvorené

Služby

Spokojnosť zákaznika je u nás na prvom mieste! Pozrite si rad služieb ktoré poskytujeme pre našich klientov..

pozrieť služby

Injektážna hmota - Sikkaton SAN

Dodatočná izolácia proti kapilárne sa vzlínajúcej zemnej vlhkosti - APLIKAČNÉ POKYNY

Účelom aplikačných pokynov je správne používanie injektážnej hmoty Sikkaton SAN, vhodná príprava izolovaného muriva a následné ošetrenie izolačnej vrstvy. Je to zároveň príručka pre aplikačné skupiny.

Použité hmoty

 • Sikkaton SAN práškovitá hmota balený v 25 kg -ových papierových vreciach s dvojitými umelohmotnými vložkami. Technické požiadavky na zmes sú uvedené v technických podmienkach TP 01/02.
 • Voda pitnej kvality s pH hodnotou vyšším ako 5,0.

Základné informácie o murive

Pred začatím prípravných prác musíme získať základné informácie o murive, a to :

 • Statický stav muriva. Silne popraskané a nesúdržné murivo sa nedá s touto metódou izolovať. Murivo musí byť z hutného materiálu, aby sa vyvŕtané diery nezasypali pred injektážou.
 • Zloženie muriva. Teoreticky každý typ muriva je vhodný na injektáž s hmotou Sikkaton SAN, okrem muriva z vápencových kvádrov. Prakticky však v nesúdržných materiáloch, ako je hlina, sa nedajú vytvoriť ideálne vrty. Tvrdé prírodné a zhutnené materiály, ako kameň resp. betón sú zase náročné na vŕtanie.
 • Poloha inštalačných vedení v murive. S touto metódou inštalačné vedenia sa dajú bezpečne obísť.
 • Miera vlhkosti a obsah solí. Pred výberom vhodnej metódy sa musí vykonať diagnostické meranie muriva, pri ktorej sa určí vlhkosť muriva a obsah solí v nej.

Príprava muriva a pracovného priestoru

V oblasti budúcich vývrtov odstránime omietku až na holú stenu. Spary medzi murovacím materiálom je nutné vyhĺbiť do hĺbky 2 cm. Stena musí byť úplne očistená od zbytkov starých omietok s drôtenou kefou a prúdom vody. Prípadné nesúdržnosti povrchu muriva menšieho rozsahu sa opravia cementovou maltou bez vápna. Pri týchto prácach sa vápno vôbec nesmie používať. Nasleduje označenie miest vývrtov.

Stena určená na izoláciu musí byť dostupná do potrebnej výšky a po celej dĺžke z obidvoch strán. Izolačné práce sa môžu uskutočniť iba v tom prípade, ak teplota vzduchu a steny je vyššia ,ako 5 °C

Miešanie

Sikkaton SAN sa mieša s vodou tak, že sa k 7 litrom vody pridáva 12 kg izolačnej hmoty. Po dôkladnom premiešaní ručným vrtákom s miešacou pákou získame hladkú homogénnu hmotu. Zmiešať treba len toľko hmoty, ktorá sa spotrebuje za 20 minút. Dodatočné riedenie s vodou nie je možné.

Spotreba

Spotreba injektážnej hmoty Sikkaton SAN závisí od hrúbky muriva a priemeru vrtov. V tabuľke sú uvedené potrebné množstvá Sikkaton SAN pre jeden bežný meter muriva podľa ich hrúbky, ak vrty majú priemer 32 mm a ich osová vzdialenosť je 11 cm.

Pri určení spotreby materiálu platí zásada, že na jeden m2 podrezanej plochy steny sa spotrebuje 10 kg injektážnej hmoty. U stien hrubších, ako 80 cm sa doporučuje zvoliť izolačnú rovinu vo dvoch radoch, v tom prípade aj spotreba bude dvojnásobná.

Injektážne práce

Namiešaná zmes Sikkaton SAN sa nalieva do pripravených vývrtov s pomocou lieviku na konci s gumenou hadicou, pričom sa musia dodržať nasledovné zásady:

 • Pred injektážou je nutné prekontrolovať, či vývrty neboli zasypané. Vodu, ktorá zostala v otvoroch po nasýtení muriva je treba vytlačiť.
 • Vývrty treba vyplniť dokonale s injektážnou hmotou. Usadenie hmoty je možné napomáhať s jemným hutnením pomocou tyče.
 • Pri prvom naplnení hmota po cca 20 minútach usadne približne do jednej tretiny otvoru. Nalievanie je nutné opakovať až do úplného vyplnenia otvorov.
 • Priestor medzi zvislou rovinou muriva a vodorovnou rovinou usadenej injektážnej hmoty sa vyplní cementovou maltou bez vápna.

Výsledný efekt

Izolačná vrstva sa vytvorí v priebehu 30 dní po nainjektovaní muriva. Jedna z účinných zložiek injektážnej hmoty Sikkaton SAN zapcháva makroskopické póry. Druhá zložka difunduje do okolitého prostredia a v dôsledku jej reakcie s vodou vznikajú vo vode nerozpustné kryštáliky, ktoré zapchávajú mikroskopické póry. Okolo vývrtov vznikajú tz. difúzne valčeky, ktoré sa navzájom prekrývajú a vytvárajú súvislú izolačnú vrstvu. Voda, ktorá sa nachádza nad touto vrstvou, cez zapchávané kapiláry nedostáva ďalšiu zásobu a si sadne na vytvorenú izolačnú vrstvu. V tejto rovine sa môže vytvárať biela vatovitá zrazenia, ktorá je na zdravie neškodlivá a ľahko odstrániteľná. Je to dôsledkom kryštalizačného procesu, vzniknuté kryštáliky vytlačia v mikroskopických póroch obsiahnuté soli. Počas vysušenia muriva sa tie výkvety musia byť odstránené a odtiahnuté do bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k naberaniu hygroskopickej vlhkosti.

Omietanie teoreticky je možné až po vyschnutí steny. Vysušovací proces v závislosti od hrúbky a vlhkosti muriva môže trvať veľmi dlho, preto sa doporučuje na omietanie použiť sanačné omietky, ktoré so svojimi prievzdušnými pórmi urýchľujú vyschnutie muriva a vytvárajú priestor pre vykryštalizovanie solí. Avšak v každom prípade musí byť uplatnená technologická prestávka na vytvorenie izolačnej vrstvy, t.j. 30 dní.

Podmienky aplikácie

Sikkaton SAN nemožno aplikovať :

 • ako prísadu do malty alebo betónu,
 • proti spodným vodám s pH < 5,0
 • pod teplotou 5°C.

Sikkaton SAN po zmiešaní s vodou vykazuje alkalické reakcie, preto je potrebné pri aplikácii používať individuálne ochranné pomôcky.

Úspešnosť dodatočnej izolácie

Injektážne práce musia byť súčasťou komplexnej sanácie objektu. Dodatočne vložená izolačná vrstva odstráni len príčiny navlhnutia, dôsledky nie.

Podmienky úspešnosti :

 • Správna diagnostika objektu.
 • Prevedenie injektáže podľa aplikačných pokynov.
 • Dokonalé napojenie izolačnej vrstvy na horizontálnu izoláciu podlahy.
 • Kombinácia s metódami vedúcimi k odstráneniu dôsledkov vplyvu vlhkosti.
 • Využitie odborného poradenstva.
Späť - SPÔSOBY IZOLÁCIE