HoupTaid Nitra

Kvalitné plastové, drevenné a hlinikové okná a dvere v Nitre

Cenová ponuka

Vyžiadajte si vlastnú nezáväznú kalkulaciu. Vyplňte všetky potrebné údaje v sekcii kontakt a my vám spätne pošleme vypracovanú cenovú kalkuláciu.

chcem cenovú ponuku

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny cez týždeň sú stanovené. Počas víkendov a sviatkov podľa telefonickej dohody.

  • Pondelok - Piatok
    8.00 - 17.00
  • Sobota
    Podľa telefonickej dohody
  • Nedeľa
    Zatvorené

Služby

Spokojnosť zákaznika je u nás na prvom mieste! Pozrite si rad služieb ktoré poskytujeme pre našich klientov..

pozrieť služby

Izolácia injektážov

Injektážna hmota - Sikkaton SAN

Dodatočná izolácia proti kapilárne sa vzlínajúcej zemnej vlhkosti - TECHNICKÉ PODMIENKY

Popis výrobku

Sikkaton SAN je suchá, práškovitá, jednozložková zmes svetlošedej farby, ktorá po zamiešaní s vodou a nainjektovaním do muriva cez vhodne vyvŕtaných dier vytvorí blok proti kapilárne sa vzlínajúcej vlhkosti. Obsahuje účinné zložky, z ktorých jedna zapcháva makroskopické póry. Druhá zložka difunduje do okolitého prostredia a v dôsledku jej reakcie s vodou vznikajú vo vode nerozpustné kryštáliky, ktoré zapchávajú mikroskopické póry. Nosnú zložku injektážnej hmoty tvoria portlandský cement a kremičitý piesok, ktoré zároveň slúžia aj ako výplň injektážnych dier.

Oblasť použitia

Injektážna hmota je vhodná na dodatočnú izoláciu hutného muriva proti kapilárne sa vzlínajúcej vlhkosti, ak hodnota pH vlhkosti je nad 5,0. Ak injektážne vrty sú navzájom paralelné a umiestnené vo vhodnej vzdialenosti od seba, tak difúzne zóny vytvorené okolo jednotlivých vrtov sa navzájom prekrývajú a vytvoria súvislú vodotesnú vrstvu. Popraskané a nesúdržné murivo nie je možné s injektážnou metódou izolovať.

Spôsob použitia

Rovinu izolačnej vrstvy treba určiť tak, aby ju voda nemohla obísť alebo prejsť cez nej. Hĺbka, vzdialenosť a paralelnosť vývrtov musí byť v súlade predpismi uvedené v „Aplikačných pokynoch“.

Príprava injektážnych vrtov. Sikkaton SAN sa mieša s vodou tak, že sa k 7 litrom vody pridáva 12 kg izolačnej hmoty. Po dôkladnom premiešaní získame hladkú homogénnu hmotu. Zmiešať treba len toľko hmoty, ktorá sa spotrebuje do 20 minút. Dodatočné riedenie s vodou nie je možné. Injektovanie si nevyžiada žiadny hnací stroj, prípravok sa dostáva do vrtov samospádom cez gumenú hadicu s lievikom. Časť nalievanej zmesi sa vstrebáva za pár minút. Injektovanie je treba dovtedy opakovať, kým vrty nebudú natrvalo plné.

Spotreba materiálu

Spotreba injektážnej hmoty Sikkaton SAN závisí od hrúbky muriva a priemeru vrtov. V tabuľke sú uvedené potrebné množstvá Sikkaton SAN pre jeden bežný meter muriva podľa ich hrúbky, ak vrty majú priemer 32 mm a ich osová vzdialenosť je 11 cm.

Pri určení spotreby materiálu platí zásada, že na jeden m2 podrezanej plochy steny sa spotrebuje 10 kg injektážnej hmoty. U stien hrubších, ako 80 cm sa doporučuje zvoliť izolačnú rovinu vo dvoch radoch, v tom prípade aj spotreba bude dvojnásobná.

Podmienky použitia

Izolačná vrstva sa vytvorí v priebehu 30 dní po nainjektovaní muriva. Za túto dobu v okolí vrtov sa môže vytvárať biela vatovitá zrazenia, ktorá nie je škodlivá zdraviu a je ľahko odstrániteľná. Je to dôsledkom kryštalizačného procesu, vzniknuté kryštáliky vytlačia v mikroskopických póroch obsiahnuté soli. Omietanie teoreticky je možné až po vyschnutí steny. Proces vysušenia v závislosti od hrúbky a vlhkosti muriva môže trvať veľmi dlho, preto sa doporučuje na omietanie použiť sanačné omietky, ktoré so svojimi prievzdušnými pórmi urýchľujú vyschnutie muriva a vytvárajú priestor pre vykryštalizovanie solí. Avšak v každom prípade musí byť uplatnená technologická prestávka na vytvorenie izolačnej vrstvy, t.j. 30 dní. Ak vlhkosť v murive má hodnotu pH nižšiu od 5,0, kryštalizačný proces môže byť obmedzený, preto izolácia bude neúčinná.

Bezpečnostné opatrenia

Pri vŕtacích prácach treba používať len kvalifikovaný vrták v dobrom technickom stave. Pred začatím vŕtania je nutné zabezpečiť ochranu elektrických vedení, vodovodných, kanalizačných a plynových potrubí, resp. iných inštalácií, ktoré prechádzajú cez navrhnutou izolačnou vrstvou.

Sikkaton SAN nie je jedovatou ani horľavou látkou. Po zmiešaní s vodou vykazuje alkalickú reakciu. Výrobok obsahuje cement a ďalšie netoxické chemické prísady. Zmes môže mať pri zanedbaní hygieny nepriaznivý vplyv, predovšetkým na pokožku a sliznicu, rovnako ako iné materiály obdobného charakteru. Pri práci chráňte pokožku a sliznicu pred priamym kontaktom. Za týmto účelom používajte bežné ochranné pomôcky ako rukavice, okuliare , respirátory. Ak sa materiál dostal do očí, vyplachujeme ich najprv čistou vodou, potom slabým roztokom kyseliny boritej, kým sa neutíši pálčivý pocit v očiach.

Späť - SPÔSOBY IZOLÁCIE